Site Logo

İsmaİl HAZAR Konserİnde buluŞalIm!

Perşembe 19.00 Kültür Sitesine herkesi bekliyoruz.
Tezarühatlar yazılı olarak dağıtılacaktır.
Haberi olmayanları bilgilendiriniz.
46 Gençliğe katılmak istiyorsanız da gelebilirsiniz.

İrtibat için:
Ahmet Şenel
0544 471 79 09